• Wat zijn onze kwaliteiten?

  • Wij zijn gespecialiseerd in het klimmend snoeien of rooien van bomen, hierdoor:

   • zijn wij vaak sneller dan andere collega's wat voor u scheelt in arbeidstijd en dus de kosten

   • kunnen wij beter snoeiwerk afleveren omdat we makkelijker naar de juiste plekken in de boom kunnen klimmen

   • werken wij efficiĆ«nter doordat wij bijvoorbeeld vanuit 1 boom meerdere bomen kunnen snoeien of rooien

   • kunnen wij werken op plaatsen die onbereikbaar zijn voor hoogwerkers en kranen

   • kunnen wij schadeloos werken in lastige situaties met weinig werkruimte (schuurtjes, huizen, schutting)

  • We kunnen alle diensten en nevendiensten aanbieden: snoeien, rooien of kappen, veiligheidscontroles, groeiplaatsverbetering, houtafvoer, versnipperen, stobbenfrezen, advies en kroonverankeringen.

  • We beschikken natuurlijk over alle kennis van bomen zodat wij u volledig en eerlijk kunnen adivseren.

  • We zijn al vanaf 2014 actief in de boomverzorging, dus u huurt een ervaren boomverzorger in.

  • We zijn aangesloten bij de Kring Praktiserende Boomverzorgers, dus altijd up-to-date over nieuwe ontwikkelingen binnen het vak.

  • We zijn uitgebreid verzekerd, dus geen risico's voor u als klant.

  • We werken veel samen met collega boomverzorgers, waardoor we ook grote of zeer complexe klussen kunnen aannemen.

  • We communiceren duidelijk en snel met u.

  • We geven altijd van te voren duidelijkheid over de kosten zodat u precies weet waar u aan toe bent.

  • We werken met oog voor detail en laten altijd alles netjes en schoon weer achter.


  Veelgestelde vragen

  Een beknopt overzicht van de belangrijkste informatie. Klik op een vraag om het antwoord te lezen.


  • Welke diensten leveren wij?

   U kunt bij JAboomzorg terecht voor alle mogelijke diensten binnen de boomverzorging.

   - snoeien van bomen en fruitbomen
   - kappen/verwijderen van bomen
   - boomveiligheidscontrole (boomconditie en structuurbeoordeling)
   - advies (aanplanting, veiligheid)
   - uitfrezen stronken
   - groeiplaatsverbetering
   - beheersmaatregelen na stormschade

  • Waar en voor wie bieden wij diensten aan?

   De diensten van JAboomzorg zijn beschikbaar voor alle particuliere boomeigenaren in Nederland.
   Het maakt dus niet uit waar u woont, onze diensten staan voor u klaar.

  • Heeft u voor het rooien, kappen of snoeien een vergunning nodig?

   Dit is afhankelijk van de gemeente waarin u woonzaam bent, het beleid omtrent rooien of kappen (en zware snoei, vaak meer dan 50% van de bladdragende kroon) wordt namelijk vanuit de gemeente bepaald. In de gemeente Nijmegen wordt gebruik gemaakt van een groenwaarde kaart. Aan de hand van de kaart, de ligging van uw huis en de stamomtrek van de boom kunt u aflezen of dat u een vergunning nodig heeft. Meet de stamomtrek altijd 1,3m boven het maaiveld. Indien u aan de hand van de kaart of het beleid van uw gemeente vergunningsplichtig bent, dan kunt u het beste een vergunningscheck doen via https://www.omgevingsloket.nl/. De uitkomst van deze check geeft een duidelijk advies en ook verschillende formulieren waarmee u een vergunning kunt aanvragen, mocht dat nodig zijn. De vergunning dient u aan te vragen bij het lokaal bevoegd gezag, in de meeste gevallen is dat uw gemeente. Dit gaat tegenwoordig veelal digitaal, per mail of een online formulier. De aanvraag van een vergunning kan 8 weken duren vanaf het moment van aanvragen, zorg er dus voor dat u op tijd de aanvraag verstuurd.
   Het is belangrijk om te weten dat de benaming van een vergunning nogal uiteenloopt. Men spreekt van rooivergunning, kapvergunning, velvergunning, ontheffing inzake velling, omgevingsvergunning inzake de actviteit rooien/vellen/kappen. Al deze benamingen betekenen in dit verband hetzelfde.

  • Kunnen wij iedere boom voor u snoeien, kappen of rooien?

   Over het algemeen kunnen wij iedere boom voor u snoeien, kappen of rooien. Zowel loof, naald als hoogstamfruitbomen (bijvoorbeeld een peren- of appelboom). Er zijn echter bomen die niet goed tegen snoei bestand zijn, om die reden komen wij graag eerst even kijken om u goed te kunnen adviseren. Indien de boom gerooid dient te worden dan wordt er altijd een plan van aanpak gemaakt en duidelijk met u als klant gecommuniceerd. In sommige gevallen zullen er collega boomverzorgers worden ingehuurd om de klus te kunnen klaren.

  • Waarom "toppen" wij geen bomen?

   Het "toppen" van een boom betekent het verwijderen van de bladdragende boomkroon voor minstens 50%. Deze handeling heeft veel nadelige gevolgen. Als gevolg van het "toppen" kan een boom gaan rotten, of "verbanden" in de zon door gebrek aan schaduw en daarmee uiteindelijk een nog groter veiligheidsrisico gaan vormen. Daarnaast levert het toppen vaak een lelijk resultaat en is het relatief duur in onderhoud. Dit komt doordat het toppen van een boom leidt tot explosieve groei van nieuwe scheuten. Deze scheuten groeien echter zodanig dicht tegen elkaar op dat de kans groot is dat deze elkaar gaan verdrukken waardoor ze gaan inscheuren. Een ander risico is dat door de explosieve groei en gewichtstoename de gehele tak in een te korte tijd onder te veel druk komt te staan waardoor deze ook kan gaan inscheuren en afbreken. Het laatste risico is dat de boom simpelweg sterft doordat er te veel blad is weggehaald of door de hoeveelheid snoeiwonden. De boom kan dan nog een keer een laatste noodgroei vertonen wat het idee geeft dat de boom geen problemen heeft, maar na deze noodgroei sterft de boom alsnog.
   Er zijn echter bomen, zoals bijvoorbeeld Platanen, die deze ingreep wel verdragen. Dit noemen we dan kandelaberen of knotten. Het is dus belangrijk uzelf goed te laten adviseren. Wij kunnen u hierover betrouwbaar en vrijblijvend advies geven.

  • Wat is knotten en kandelaberen?

   In tegenstelling tot het toppen van bomen, wat veelal schadelijk is voor de boom, bestaan er een aantal boomsoorten die geknot of gekandelaberd kunnen worden. Knotten of kandelaberen is het volledig verwijderen van de bladdragende kroon en een nieuwe vorm aan de boom gegeven. Alle gesteltakken worden tot ongeveer 2/3 of geheel teruggesnoeid. Aan het uiteinde van deze takken of takstompen groeien vervolgens weer nieuwe scheuten die de boom een nieuw karakter geven. Belangrijk om te weten is dat dit bij lang niet alle bomen mogelijk is, daarnaast is de beste periode voor deze ingreep net voor de herst. Bedenk altijd van te voren dat een geknotte of gekandelaberde boom relatief meer onderhoud nodig heeft (om de 3 tot 5 jaar). Dit komt doordat de nieuwe scheuten een zwakkere aanhechting aan de tak hebben en daardoor een grotere kans bestaat op uitbreken naarmate de nieuwe scheuten langer en zwaarder worden.

  • Wat is een boom(veiligheids)controle?

   In eerste instantie voert JAboomzorg altijd een controle uit voordat er gekeken wordt naar het snoeien of verwijderen van een boom. Tijdens deze controle wordt er gelet op hout-/wortelrot, aantastingen en ziektes, boomstructuur en houtspanningen die van risico kunnen zijn op de veiligheid.
   Op basis van een snelle scan kan er extra onderzoek noodzakelijk zijn. In sommige gevallen kan door snoeimaatregelen mogelijke risico's van windworp en stambreuk voor een groot deel worden verminderd. Indien de boom een groot veiligheidsrisico vormt dan wordt u geadviseerd om de boom te laten verwijderen. Dit laatste komt echter niet veel voor, wees hier dus op bedacht wanneer u iemand naar uw boom laat kijken.

  • Kunnen bomen "ziek" worden?

   Bacterien, virussen, insecten en met name schimmels zijn in sommige gevallen dodelijk voor bomen. Door schade aan bomen (bijvoorbeeld het afbreken van een tak) kan een invalspoort ontstaan voor een schimmel. Schimmels zijn de enige organismen die hout kunnen afbreken, dat maakt ze uniek maar dus ook een risico voor bomen en planten. Als een boom eenmaal is aangetast door een "kwaadaardige" schimmel dan valt dit niet meer te verhelpen en is de kans groot dat de boom uiteindelijk een risico voor de omgeving gaat vormen. Dit kan echter jaren duren, dus een boom hoeft in de meeste gevallen niet per direct te worden geveld. Met behulp van een boomveiligheidscontrole kan JAboomzorg in veel gevallen vaststellen of dat de boom is aangetast door een schimmel. Er bestaan enkele schimmels die niet slecht zijn voor bomen, deze verteren alleen het dode hout (zwakte parasiet) of helpen de boom juist aan extra voedingsstoffen (symbiose). De Vliegenzam is daar een goed voorbeeld van. Laat u dus altijd eerst goed voorlichten.

  • Waarom is het verwijderen van een boom een laatste optie?

   Bomen hebben bijna ontelbaar veel functies op deze wereld. Ze zorgen voor zuurstof, schaduw, sfeer en uitzicht, leefruimte voor dieren en kunnen daarbij ook nog de windsnelheid verminderen. Vanwege deze redenenen is het verwijderen van een boom altijd een verlies. Echter bestaan er in sommige gevallen ook goede argumenten om een boom te verwijderen. In veel gevallen kan een vergunning noodzakelijk zijn, vraag deze dus op tijd aan.

  • Wordt het hout ook door ons afgevoerd?

   Ja, indien u wenst van het hout af te willen, dan kan het hout afgevoerd worden. Hier worden wel kosten voor in rekening gebracht, afhankelijk van de hoeveelheid hout, de arbeidsuren en de afstand tot de afvoerplaats.

  • Wat houdt een vaste prijsafspraak in?

   Op basis van uw wensen en de boomcontrole die JAboomzorg uitvoerd wordt bepaald welke werkzaamheden er verricht moeten worden en hoeveel tijd dat ongeveer kost. Vanuit deze schatting wordt een vaste prijs voor de werkzaamheden bepaald en ongeacht of de klus langer duurt blijft de prijs gelijk. Hierdoor heeft u altijd zekerheid en geen vervelende verrassingen achteraf.

  • Hoe en waar zijn wij verzekerd?

   JAboomzorg heeft een speciaal verzekeringspakket voor boomverzorgers bij Nationale Nederlanden en De Goudse Verzekeringen. Binnen dit pakket vallen vanzelfsprekend een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, ongevallen- en letselverzekering. Indien u hier vragen over heeft dan mag u altijd contact opnemen.

  • Welke verantwoordelijkheden heeft u als boomeigenaar?

   Als boomeigenaar heeft u vanuit de wetgeving in Nederland twee belangrijke plichten. Ten eerste bent u verantwoordelijk voor het regulier en regelmatig onderhoud van de boom. Denk aan het snoeien van (overgroeiende) takken en het begeleiden van de boom tot gezond volwassen exemplaar. Ten tweede bent u verantwoordelijk voor het controleren van de boom op uitwendige gebreken (boomveiligheidscontrole). Voorbeelden hiervan zijn loshangende takken, scheefstand, maar ook aantastingen door schimmels die de structuur of conditie van de boom verzwakken. Daarnaast dient de controle systematisch en structureel van aard te zijn, wat betekent dat deze aan de hand van een gestandaardiseerd formulier moet worden uitgevoerd.
   Groenkeur Boomveiligheidscontroleur beeldmerk Omdat snoeien en boomveiligheidscontroles veel kennis en kunde vereisen kunt u hiervoor een boomverzorger inhuren. JAboomzorg is onder meer in het bezit van een Groenkeur certificaat om boomveiligheidscontroles te mogen uitvoeren en vastleggen.
   Meer informatie over bomen en wetgeving is terug te vinden op Bomenrecht.nl

  • Waar vindt u de algemene voorwaarden?

   U kunt via onderstaande link de algemene voorwaarden van JAboomzorg downloaden.
   algemene voorwaarden downloaden


  Wist u dat?volgende

  Veel bomen slecht tegen verharding zoals asfalt en klinkers bestendig zijn.

 • Hoe gaan we te werk?

  In de meeste gevallen komen we eerst even bij u kijken. Hierdoor weet u wie wij zijn en kunnen wij u goed adviseren. We leggen uit welke werkzaamheden nodig zijn, bieden u bepaalde opties aan en geven duidelijkheid over de kosten.


  Werkzaamheden

  Snoeien

  Voor het snoeien op grotere hoogten maken we gebruik van klimlijnen. Snoeien We betreden op deze manier de boom zonder deze verder onnodige schade aan te brengen. Afhankelijk van de soort snoei worden bepaalde takken verwijderd of ingekort en zo nodig afgevangen zodat deze via een vanglijn op de grond terecht komen. In sommige gevallen is een hoogwerker nodig, of biedt juist een stokzaag al de oplossing.
  lees meer


  Rooien en kappen

  Het kan voorkomen dat een boom zijn standplaats ontgroeid, of het boomonderhoud (financieel) niet meer houdbaar is of dat de boom aangetast is of er een ander bestemmingsplan is. In dat geval kan de boom gerooid worden. Rooien en kappen Ook in dit geval gebruiken we veelal klimlijnen en klimsporen om de boom te betreden. Het kan ook voorkomen dat een hoogwerker of kraan nodig is. Dit hangt geheel van de situatie af, denk aan het aantal bomen, de omvang en de standplaats.
  lees meer


  Stobbenfrezen

  Stobbenfrezen Indien de boom gerooid moet worden dan zal dus ook de stronk (stobbe) verwijderd moeten worden. Hiervoor maken we gebruik van een stobbenfrees. Deze frees kan tot 30cm onder de grond alle wortels en de stronk verwijderen. Hierdoor wordt de plek waar de boom stond direct bruikbaar voor bijvoorbeeld het leggen van tegels of leidingen.
  lees meer


  Boomveiligheidscontrole

  Het is aan te raden om met name oudere bomen een keer te laten controleren op de stabiliteit en conditie van de boom. Dit zijn de twee facetten waar naar gekeken wordt tijdens een controle. BVC We kijken of dat er een vergroot risico is op windworp of stambreuk en of dat de boom in een goede conditie verkeerd. We richten ons onder andere op de herkenning en identificering van schimmels in, op of rondom de boom. Indien er afwijkingen worden geconstanteerd dan geven we advies en vertellen welke maatregelen genomen zouden kunnen worden. U ontvangt na de controle altijd een rechtsgeldig rapport waar de bevindingen zijn terug te lezen.
  lees meer


  Kroonverankering

  Met name de wat oudere bomen kunnen door zwakkere takaanhechtingen meer risico lopen op stam of takbreuk. Kroonverankering In dit geval kan een kroonverankering in combinatie met snoei een oplossing bieden. Bij een kroonverankering worden twee of meerdere gesteltakken of stammen aan elkaar verbonden met een speciale lijn en mantel. De verankering voorkomt dat de stam of tak kan vallen, indien hij los zou scheuren dan blijft die hangen aan de andere stam of tak. Een kroonverankering voorkomt dus niet dat de tak of stam afbreekt/scheurt, het voorkomt alleen schade aan de omgeving.
  lees meer