• Groeiplaats verbetering

  Wat is groeiplaatsverbetering?

  Het kan voorkomen dat uw boom een verminderde conditie vertoont. Dit kan zich onder andere uiten in een verminderde bladbezetting, relatief veel dood hout in de kroon, bladverkleuring of een onnatuurlijk vertakkingspatroon.
  In veel gevallen is een verminderde conditie van de boom toe te schrijven aan groeiplaatsproblemen. Groeiplaatsproblemen hebben over het algemeen een of meer van onderstaande oorzaken:


  • te kleine doorwortelbare ruimte

  • onjuiste verhouding van voedingsstoffen in de grond

  • te weinig zuurstof in de grond

  • te veel of te weinig vocht in de grond


  Welke maatregelen kunnen wij uitvoeren?

  Het is aan te raden om een boomverzorger te raadplegen voor advies indien uw boom gebreken vertoont, of indien u zelf twijfelt over de conditie van de boom. U kunt een boomverzorger inhuren om de groeiplaats te onderzoeken en advies te geven over verbeteringen. Mogelijke opties zijn:


  • uitbreiden van doorwortelbare ruimte

   luchtcompressie methode, vergroten van de groeiplaats, machinaal spitten of woelen

  • bemesten

   mulch- of strooisellaag, injecteren van voedingsstoffen, toevoegen van bodemorganismen

  • zuurstofuitwisseling verbeteren

   aanpassen van de verharding, aanbrengen van beluchtingssysteem, lucht injecteren

  • vochthuishouding verbeteren

   aanbrengen van een watergeefsysteem, aanbrengen van grondpijlers