• Onderzoek, Veiligheidscontroles en Advies


  Wat is een boomveiligheidscontrole?

  Als boomeigenaar heeft u de wettelijke verplichting de boom te laten onderzoeken op uitwendige gebreken. U kunt ons inhuren om een rechtsgeldige controle uit te voeren, u ontvangt dan een rapportage met alle bevindingen. De controle wordt uitgevoerd aan de hand van de VTA en IBA-methode. Dit zijn reeds doorontwikkelde methoden die door vrijwel alle boomverzorgers gebruikt worden om bomen visueel te onderzoeken op gebreken of indicaties hiervan.


  Wanneer moet deze controle uitgevoerd worden?

  In eerste instantie voeren wij altijd een controle uit voordat er gekeken wordt naar het snoeien of verwijderen van een boom. Tijdens deze controle wordt er gelet op hout-/wortelrot, aantastingen en ziektes, boomstructuur en houtspanningen die van risico kunnen zijn op de veiligheid.
  Op basis van een snelle scan kan er extra onderzoek noodzakelijk zijn. In sommige gevallen kan door snoeimaatregelen mogelijke risico's van windworp en stambreuk voor een groot deel worden verminderd. Indien de boom een groot veiligheidsrisico vormt dan wordt u geadviseerd om de boom te laten verwijderen. Dit laatste komt echter niet veel voor, wees hier dus op bedacht wanneer u iemand naar uw boom laat kijken.


  Wat wordt er onderzocht?

  De controle richt zich op twee aspecten, enerzijds de conditie van de boom en anderzijds de structuur. De conditieaspecten die gecontroleerd worden zijn:

  • scheutlengte

  • vertakkingspatroon

  • bladgrootte

  • bladbezetting

  • bladverkleuring

  • knopvorming

  • achterblijvende groei

  • wondovergroeiing en ziekten- en aantastingssymptomen


  De conditiecontrole is het meest betrouwbaar tijdens de tweede helft van het groeiseizoen, dus in de zomer. De structuurbeoordeling is ook weer in te delen in twee aspecten, namelijk de stabiliteit van de boom en de breukgevoeligheid. De stabiliteit van de boom wordt bepaald door het verankerend vermogen van het wortelstelsel in relatie tot de grondsoort en vochtigheid van de bodem. De breukgevoeligheid wordt bepaald door de stevigheid van het hout en takaanhechtigen. Met name (schimmel)aantastingen en houtborende insecten hebben invloed op de stevigheid van het hout en kunnen dus het risico op breuken vergroten.