• Zorgplicht


    Welke verantwoordelijkheden heeft u als boomeigenaar?

    Als boomeigenaar heeft u vanuit de wetgeving in Nederland twee belangrijke plichten. Ten eerste bent u verantwoordelijk voor het regulier en regelmatig onderhoud van de boom. Denk aan het snoeien van (overgroeiende) takken en het begeleiden van de boom tot gezond volwassen exemplaar. Ten tweede bent u verantwoordelijk voor het controleren van de boom op uitwendige gebreken (boomveiligheidscontrole). Voorbeelden hiervan zijn loshangende takken, scheefstand, maar ook aantastingen door schimmels die de structuur of conditie van de boom verzwakken. Daarnaast dient de controle systematisch en structureel van aard te zijn, wat betekent dat deze aan de hand van een gestandaardiseerd formulier moet worden uitgevoerd. Meer informatie over bomen en wetgeving is terug te vinden op Bomenrecht.nl

    Groenkeur Boomveiligheidscontroleur beeldmerk

    Omdat boomveiligheidscontroles veel kennis en kunde vereisen kunt u hiervoor een boomverzorger inhuren. JAboomzorg is onder meer in het bezit van een Groenkeur certificaat om boomveiligheidscontroles te mogen uitvoeren en vastleggen. U kunt onze certificering terug vinden op Groenkeur.nl.