• Rooien en kappen


  Welke rooi- en kapdiensten bieden we aan?

  Wellicht heeft u een boom die te groot wordt voor uw tuin of u zit in een verbouwing en heeft de ruimte nodig die de boom inneemt. Misschien is uw boom niet meer levensvatbaar of zijn er risico's op windworp vanwege de standplaats en omvang van de boom.

  In deze gevallen kan rooien of kappen een optie zijn en kunnen wij u van dienst zijn.


  Wat is het verschil tussen rooien en kappen?

  De termen rooien en kappen worden zowel in de volksmond als door professionals door elkaar heen gebruikt, echter hebben ze twee verschillende betekenissen.

  Het kappen van een boom betekent het verwijderen van de boom tot aan de stronk of stamvoet, hierbij wordt het ondergrondse deel dus niet verwijderd.

  Voor het rooien van een boom geldt dat zowel de boom als de stronk volledig worden verwijderd. Dus ook het ondergrondse deel van de boom wordt weggehaald, meestal door deze weg te frezen.


  Kappen of rooien in de zomer of winter

  In tegenstelling tot het snoeien van bomen zijn kapwerkzaamheden niet verbonden aan een seizoen.

  Wat wel kan worden vastgesteld is dat in veel gevallen kappen in de winter minder arbeidsuren kost en de afvoerkosten minder zijn vanwege het lagere gewicht.
  Dit heeft als reden dat loofbomen gedurende de winter geen blad bezitten.


  Hoe rooien en kappen wij bomen?

  Wij zijn gespecialiseerd in het klimmend kappen van bomen. We maken dus gebruik van professioneel en gecertificeerd klim- en zaag- en afvangmateriaal om de boom op veilige en vakkundige wijze te verwijderen.

  Het afvangen van hout betekent dat de takken of de stam gezekerd worden met een afvanglijn die bevestigd is aan een katrol en een bolder.
  De grondman draagt zorgt dat het hout op veilige wijze op de grond terecht komt en in handelbare stukken wordt verzaagd.

  In sommige gevallen is het echter financieel aantrekkelijker om gebruik te maken van een hoogwerker of kraan.
  Dit komt vooral voor wanneer meerdere bomen gekapt dienen te worden.
  Wij zullen altijd kiezen voor de meest voordelige en efficiënte methode.

  Zowel het rooien als kappen voeren we uit met minstens twee medewerkers, een klimmer en een grondman, beide van essentieel belang.


  Wat kost het rooien of kappen van een boom?

  De kosten voor het rooien of kappen van een boom zijn afhankelijk van verschillende factoren. Wij kunnen u pas een prijsopgave geven nadat we bij u zijn wezen kijken, dat doen we geheel vrijblijvend.

  • reisafstand: tot 25km vanaf Nijmegen wordt dit niet berekend

  • bereikbaarheid van de boom: voortuin, achtertuin, gangpad, afvoer door het huis. Vooral van belang voor de afvoerkosten.

  • omvang en het gewicht van de boom: des te groter de boom, des te hoger de kosten

  • afvoerkosten: voor het afvoeren van het hout wordt een meerprijs berekend

  • wijze waarop gekapt kan worden: indien de boom in delen afgebroken moet worden (afvangen) kost dit meer dan dat de boom in één keer geveld kan worden.


  Afvoeren of verwerken van het hout

  Afvoeren

  Afhankelijk van de hoeveelheid hout wordt het dit afgevoerd per aanhangwagen of container.
  De kosten hiervoor zijn 60 euro per 1000kg exclusief arbeidsloon.

  Indien noodzakelijk of gewenst wordt het hout versnipperd.
  Kosten hiervoor zijn volledig afhankelijk van de hoeveelheid hout en arbeidstijd.


  Verzagen van het hout

  Wellicht heeft u creatieve ideeën en wilt u het hout gebruiken om te verwerken of misschien wilt u het hout kloven en opstoken.

  Wij bieden hiervoor de volgende diensten aan:

  • verzagen van de stam in formaat voor stookhout, minimaal 20cm breed: 75 euro

  • verzagen van de stam in planken van minimaal 40mm dikte voor verder gebruik: 55 euro per plank van maximaal 3m

  • verzagen van de stam in balken van minimaal 40x40mm: 65 euro per balk van maximaal 3m

  • verzagen van de stam in afwijkend gewenst formaat: 60 euro p.u.  Veiligheid en risico

  Bij het kappen of rooien van de boom kijken wij naast de boom ook nauwkeurig naar de omgeving en mogelijke risico's.

  Bomen staan vaak tegen of op de erfgrens van het perceel, om die reden levert zowel het snoeien als kappen van de boom een verhoogd risico op voor de omgeving.

  Denk hierbij aan breekbare eigendommen, vijvers, schuttingen, hekwerk, schuurtjes, gevels enzovoort.

  Wij dragen er altijd zorg voor dat de boom wordt verwijderd zonder schade aan te brengen aan de omgeving.

  Wanneer het echt noodzakelijk is worden (kleine) bezittingen veilig gesteld of afgedekt.

  Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan dan wordt dit direct opgelost via onze uitgebreide zakelijke verzekering bij ASR en Nationale Nederlanden. Onze tussenpersoon Snoeijs Consultants draagt hier zorg voor.


  Overmacht

  Het komt helaas nog steeds te vaak voor dat er ijzerwerk in bomen zit. Dit komt doordat er spijkers, ijzerdraad of andere metalen op of in de boom worden aangebracht en niet tijdig worden verwijderd.
  In de meeste gevallen overgroeid de boom deze metalen waardoor ze op den duur niet meer zichtbaar zijn.

  Hierdoor komt het geregeld voor dat wij tijdens het zagen letterlijk stuiten op deze metalen en dat daardoor ons materiaal beschadigd wordt. Omdat wij dit niet kunnen voorkomen komt deze schade voor rekening van u als klant en bedraagt 50 euro als kostendekking voor een nieuwe zaagketting.