• Vergunning


  Wanneer heeft u een vergunning nodig?

  Dit is afhankelijk van de gemeente waarin u woonzaam bent, het beleid omtrent rooien of kappen (en zware snoei, vaak meer dan 50% van de bladdragende kroon) wordt namelijk vanuit de gemeente bepaald.
  In de gemeente Nijmegen wordt gebruik gemaakt van een groenwaarde kaart. Aan de hand van de kaart, de ligging van uw huis en de stamomtrek van de boom kunt u aflezen of dat u een vergunning nodig heeft. Meet de stamomtrek altijd 1,3m boven het maaiveld.


  Digitale vergunningscheck

  Indien u aan de hand van de kaart of het beleid van uw gemeente vergunningsplichtig bent, dan kunt u het beste een vergunningscheck doen via https://www.omgevingsloket.nl/.
  De uitkomst van deze check geeft een duidelijk advies en ook verschillende formulieren waarmee u een vergunning kunt aanvragen, mocht dat nodig zijn. De vergunning dient u aan te vragen bij het lokaal bevoegd gezag, in de meeste gevallen is dat uw gemeente. Dit gaat tegenwoordig veelal digitaal, per mail of een online formulier. Wij kunnen u hier in adviseren en begeleiden. U kunt daarvoor vrijblijvend contact met ons opnemen.


  Hoe lang duurt de aanvraag van een vergunning

  De aanvraag van een vergunning kan 8 weken duren vanaf het moment van aanvragen, zorg er dus voor dat u op tijd de aanvraag verstuurd. In feite werkt het zo dat na het publiceren van uw aanvraag er 8 weken bezwaar kan worden ingediend. Wanneer dat niet gebeurt dan is de ontheffing automatisch geldig.


  De verschillende benamingen van de rooivergunning

  Het is belangrijk om te weten dat de benaming van een vergunning nogal uiteenloopt. Men spreekt van rooivergunning, kapvergunning, velvergunning, ontheffing inzake velling, omgevingsvergunning inzake de actviteit rooien/vellen/kappen. Al deze benamingen betekenen in dit verband hetzelfde.