• Snoeien


  Welke snoeiwerkzaamheden bieden we aan?

  Uw boom kan door ons naar wens gesnoeid worden en tegelijkertijd houden we rekening met de behoeften en specifieke kenmerken van de boom. We bieden onderstaande diensten aan voor particuliere boomeigenaren.


  • Innemen van de boomkroon: de boom wordt in omvang kleiner

  • Uitlichten van de boomkroon: de boom wordt uitgedund en meer doorzichtig maar blijft even groot in omvang

  • Kandelaren: alle takken van de stam worden verwijderd, en de boom wordt vaak ook getopt, alleen de stam blijft behouden

  • Kandelaberen: alle gesteltakken (grote takken) worden ingenomen tot circa 1/3 van de oorspronkelijke lengte, hierdoor ontstaat als het ware een kandelaar

  • Vrijzetten van gebouwen en omgeving: gebouwen worden vrijgezet door het wegnemen of innemen van de probleemtakken

  • Snoeien voor lagere windbelasting: reductie van de kroon door zowel innemen als uitlichten

  • Onderhoudssnoei van volwassen en monumentale bomen: wegnemen van doodhout en probleemtakken

  • Begeleidingssnoei: snoeien met als doel het gewenste volwassen eindbeeld te verkrijgen

  • Vormsnoei: het dwingen van een boom te groeien in een bepaalde vorm (knot- en leibomen), die afwijkt van de natuurlijke groeiwijze door middel van snoeimaatregelen

  • Snoeien van hoogstam fruitbomen: onderhoud en snoeien voor vruchtproductie  Kan uw boom gesnoeid worden?

  Over het algemeen kan iedere boom gesnoeid worden, er zijn echter uitzonderingen en sommige bomen kunnen alleen gedurende een bepaalde periode gesnoeid worden. Ter informatie is het handig om eens te kijken naar de snoeirichtlijnen, maar wij geven ook graag persoonlijk advies. Om zeker te weten of uw boom te snoeien is kunt u vrijblijvend advies vragen per mail of telefoon via onze contactpagina.


  Hoe gaan we te werk?

  Wij zijn gespecialiseerd in het klimmend snoeien en rooien van bomen. We maken dus gebruik van professioneel en gekeurd klimmateriaal om in de boom op hoogte te kunnen werken. Uw boom wordt hierdoor ook geen schade toegebracht.

  In veel gevallen staat de boom langs of tegen de erfgrens, naast een schuurtje of staan er waardevolle bezettingen onder gestald. Om deze reden werken we vaak met z'n tweeën, om ervoor te zorgen dat uw spullen niet beschadigd worden en de takken toch veilig op de grond kunnen komen.

  Onze grondman vangt vanaf de grond het hout af terwijl een andere medewerker in de boom werkzaam is.

  Het komt soms voor dat we door ruimtegebrek of andere omstandigheden gebruik moeten maken van een hoogwerker of kraan om het hout veilig te kunnen verwijderen. Hier wordt alleen gebruik van gemaakt wanneer er geen andere optie is of in geval dat dit voor u als klant financieel voordeliger is.


  Hoe wordt uw boom door ons gesnoeid?

  We snoeien uw boom op zodanige wijze dat deze er zo min mogelijk last van ondervindt.

  Afhankelijk van de boomsoort kan deze goed of minder goed tegen snoei. Om die reden geven we altijd eerlijk advies

  Een algemene stelregel is dat er per snoeibeurt niet meer dan 20% van de bladdragende kroon mag worden verwijderd.
  Meer dan 20% verwijderen veroorzaakt ongewenste schade aan de boom.


  Wat kost het snoeien van uw boom?

  De kosten van het snoeien zijn afhankelijk van verschillende factoren en in iedere situatie weer anders.

  We kunnen dus pas een offerte aanbieden wanneer we bij u op bezoek zijn geweest. Wij komen altijd vrijblijvend langs om een offerte op te maken.

  U ontvangt na de bezichtiging een offerte, deze geldt als vast prijsafspraak, tenzij anders overeengekomen.
  Er zijn dus geen onverwachte kosten achteraf.

  De kosten voor het snoeien van uw boom zijn afhankelijk van:


  • Snoeiwijze: afhankelijk van de snoeiwijze worden de arbeidsuren berekend

  • Afvoerkosten van snoeihout: indien het hout afgevoerd moet worden worden hiervoor kosten in rekening gebracht, zie kappen en rooien voor meer informatie.

  • Versnipperen van snoeihout: versnipperen brengt extra kosten met zich mee en wordt alleen gedaan op aanvraag of wanneer dit noodzakelijk is

  • Omvang van de boom en het te snoeien hout: hoe groter des te hoger de kosten

  • Bereikbaarheid van de boom: voortuin, achtertuin, wel of geen gangpad, hierop worden arbeidsuren berekend  Wanneer kunt u uw boom het beste laten snoeien?

  Een algemene en beknopte uitleg over bomen, snoeien, wondafgrendeling kunt u hier downloaden: inverde algemene presentatie bomen In de uitleg wordt verwezen naar het Technisch Vademecum Bomen met daarin de aanvullende informatie


  Als boomeigenaar is het handig een aantal vaktermen te kennen zodat u weet wat hiermee bedoeld wordt.


  • ABC(J)-bomen: Staat voor alle bomen waarvan de latijnse naam met een A,B,C of J begint.
   Dit is een categorie van bomen die gesnoeid moeten worden buiten de periode van november t/m april, anders is dit zeer schadelijk voor de boom.
   De term ABC is echter achterhaald omdat er meer bomen tot deze categorie behoren dan deze 4 groepen, kijk daarvoor bij de snoeirichtlijnen.

  • Bloeden: Dit is een negatief gevolg van snoeien in de periode van mei t/m oktober en komt sowieso voor bij de ABC-bomen.
   De boom zal vocht (xyleem) verliezen uit de snoeiwonden wat slecht is voor de conditie van de boom omdat zowel de wonden als het vocht het levende deel van de boom aantast.
   Bomen die bloeden moeten gesnoeid worden wanneer ze volledig in blad staan.

  • Waterlot & Zuigers: Als reactie op (zware) snoei lopen er vanuit slapende knoppen die onder de bast liggen explosief veel nieuwe scheuten uit.
   Bomen die deze reactie vertonen moeten in de zomer gesnoeid worden.

  • Meniezwammetje: Als gevolg van snoei kunnen takken, takoksels of de gehele stam aangetast worden door deze schimmel, vooral jonge bomen of takken kunnen hier onder gaan leiden.
   Snoei deze bomen daarom altijd in de zomer en laat geen stomp/"kapstokje" zitten, maar zaag de tak af tot de takaanzet.

  • Plakoksel: Wanneer twee takken veelal in een Y-vorm tegen elkaar aan groeien en er geen sprake is van vergroeiing. De takken verdrukken elkaar als het ware en kan voor een verhoogd risico op uitbreken zorgen.

  • Vergaffeld: Gevorkt, d.w.z. dat de stam zich éen of meerdere keren heeft gesplitst in twee ongeveer even dikke stammen.